Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

19:18
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
19:15
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
19:15
0274 e325 500
Reposted fromwentyl wentyl viapffft pffft
19:15
7289 cae9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
19:14
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viahaszraa haszraa
19:14
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianiebieskieoczy niebieskieoczy
19:08
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek - "Teoria opanowywania trwogi"
19:08
6709 c252
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
16:27
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viawszystkodupa wszystkodupa
16:27
16:27

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viawszystkodupa wszystkodupa
16:27
9251 adb2 500
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
16:27
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
16:27
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
16:27
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
16:26
16:26
4081 1f28 500
Reposted fromministerium ministerium viawszystkodupa wszystkodupa
16:26
0283 49a1
16:26
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
08:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl