Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

20:14
8896 368d 500
Reposted frompiehus piehus vianokturnal nokturnal
20:13
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka vianokturnal nokturnal
20:13
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianokturnal nokturnal
20:12
20:11
9414 ee1b 500
20:10
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianokturnal nokturnal
20:10
20:08
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa vianokturnal nokturnal
20:08
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
20:08
7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal

January 19 2020

16:45
0485 01d0 500
Reposted fromstormymind stormymind vianokturnal nokturnal
16:44
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal
16:41
2898 c96b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianokturnal nokturnal
16:41
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo vianokturnal nokturnal
16:41
8296 e143
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
16:40
8621 08ee 500
Reposted fromzciach zciach vianokturnal nokturnal
10:41
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
10:41
10:41
3178 e764
Reposted fromzelbekon zelbekon vialte lte
10:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl