Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

11:30
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie vianokturnal nokturnal
11:30
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal
11:28
7334 8074 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
08:15
4233 fb8f 500
Boltzowanie
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viawszystkodupa wszystkodupa
08:15
1381 9d27 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
08:15
08:15
3248 cb3a 500

Jack Nicholson stops at a liquor store

08:14
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
08:13
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
08:13
5814 480c 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
08:13
1848 ce94 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
08:13
8345 5f79
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
08:13
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
08:12
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viascorpix scorpix
08:12
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
08:12
08:12
1032 3852 500
08:11
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
08:11
Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
08:11
2373 bbda 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl