Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

10:15
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
10:15
10:15
10:06
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
10:06
10:06
Shiba
10:01
9437 cd94
10:01
9425 a933 500
10:01
4325 b306 500
10:01
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viagive--me--love give--me--love
10:00
09:59
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viagive--me--love give--me--love
09:59
9236 3586
Reposted frompastelowe pastelowe viagive--me--love give--me--love
09:59
2000 6339 500
Reposted frompastelowe pastelowe viagive--me--love give--me--love
09:59
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień

February 14 2018

16:27
6358 b1d7 500
Reposted fromprzegrany przegrany viajoannna joannna
16:26
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viajoannna joannna
16:26
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMagoryan Magoryan
16:26
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou viagive--me--love give--me--love
16:25
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viagive--me--love give--me--love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl