Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

18:28
18:28
5694 4ee7
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaedenpath edenpath
18:28
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaedenpath edenpath
18:28
18:27
18:27
0957 5307
18:11
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaplugss plugss
18:11
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viaplugss plugss
18:11
Reposted fromshakeme shakeme viaplugss plugss
18:11
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viaplugss plugss
18:11
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
18:11
18:10
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
18:10
18:10
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
18:10
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
18:10
  • Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była niewysoka.
— Dag Hammarskjöld
18:09
Tak, seks jest radością. Pod warunkiem, że kochamy się tak, jak tego pragniemy, z tym z kim chcemy. Każda z nas ma w sobie wspaniałą kochankę. A życie jest zbyt krótkie, by nie kochać seksu.
— Ciemna strona kobiety
18:09
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. 
A później co? 
Pijesz.
18:09
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl