Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

17:15
9814 44d7

Moscow never sleeps

Reposted frommyry myry viacrispybones crispybones
17:15
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viacrispybones crispybones
17:12
6613 244b

catgifcentral:

Blocked Door

Reposted fromhair-more hair-more viacrispybones crispybones
17:12
2322 4378 500
aaand that's why i'm not playing this shit
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
17:12
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaMrrruk Mrrruk
17:12
3924 d0a5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMrrruk Mrrruk
17:10
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacathandcat cathandcat
17:10
Iceland. 
Reposted frometa eta viachaveleh chaveleh
17:10
4280 68f5 500
Beautiful dress near a waterfall
Reposted fromfredricnmht fredricnmht viacathandcat cathandcat
17:07
7611 88ab
Reposted fromgifz gifz viaMrrruk Mrrruk
16:27
Rozmowa z Zygmuntem Baumanem: 

Myśli pan, że papierowa książka zniknie?
- Nie sądzę, bo to jest jednak szczególna przyjemność dla wielu ludzi. Ja na przykład bardzo lubię papierowe książki. M.in. dlatego, że jak czytam, to lubię podkreślać w nich to, co zwróciło moją uwagę. Lubię też zaginać rogi, żeby wiedzieć, jak do tego trafić. 

Pan niszczy książki?! 
- Przeciwnie, ja je personalizuję.

A dlaczego zrezygnował pan z Kindle'a?
- Bo próbowałem zaginać ekran, ale się nie dało 


16:27
2284 fa2e 500
16:27
16:27
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
16:27
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

16:27
6637 8637 500
Reposted fromchristhulhu christhulhu viaolewka olewka
16:27
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viazamknioczy zamknioczy
16:27
9781 d448
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viazamknioczy zamknioczy
16:27
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazamknioczy zamknioczy
16:27
4978 7e77 500
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl