Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

12:54
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
12:54
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna

May 17 2017

18:12
7336 64e3 500
18:12
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
18:12
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablueberry77 blueberry77
18:11
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablueberry77 blueberry77
18:11
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viagabrynia gabrynia
17:59
0091 710a 500
17:59
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
17:59
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viagabrynia gabrynia
17:56
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viafallingsky fallingsky
17:56
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafallingsky fallingsky
15:38
7070 d68c 500
Reposted fromoblivious oblivious
10:44
4635 ecde
Reposted fromola-la ola-la viacoffeebitch coffeebitch
10:39
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viacoffeebitch coffeebitch
10:39
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
10:39
10:39
3854 8e34 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagingerowaa gingerowaa
10:37
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
10:37
3524 2484
Reposted fromzungud zungud viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl