Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

08:43
6459 b82c
Reposted fromerial erial viatake-care take-care
08:39
4953 bf69 500
08:27
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
08:27
0191 de31 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter vianokturnal nokturnal
08:27
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianokturnal nokturnal
08:27
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind vianokturnal nokturnal
08:27
2819 b0df 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue vianokturnal nokturnal
08:25
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianokturnal nokturnal
08:25
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianokturnal nokturnal
08:23
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
08:23
4399 9885
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatamarka tamarka
08:23
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatamarka tamarka
08:23
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada viazamknioczy zamknioczy
08:16
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viazamknioczy zamknioczy
08:11
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viaprzytulanki przytulanki
08:11
08:11
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
08:11
7548 f70e
Reposted fromamatore amatore viazamknioczy zamknioczy
08:11
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazamknioczy zamknioczy
08:11
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl