Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

20:29

Z miłością jest trochę tak jak z chodzeniem na siłownię. Zapierdalasz jak dziki reks, wracasz do domu, rozbierasz się przed lustrem i widzisz co? Gówno. Następnego dnia jest to samo. I następnego też. Możesz ćwiczyć siedem godzin pod rząd i okaże się, że właśnie zmarnowałaś/eś siedem godzin swojego życia, dźwigając jakieś ciężary.

I że boli cię właściwie wszystko.

I że masz ochotę usiąść na kiblu i się wyrzygać.

I dopiero po miesiącu, po pół roku, po roku widzisz rezultaty i nagle mówisz: warto było.

Tak samo jest z miłością. Ćwiczysz. Czasami w sypialni. Czasami w wannie. Czasami na podłodze.
Mówisz do niej.
Nie boisz się jej, więc się jej zwierzasz.

Nie boisz się jej, więc pokazujesz jej, kim naprawdę jesteś.

Rozumiesz ją.

Ona rozumie ciebie.

Uczycie się siebie nawzajem. 

Na tym polega związek.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/11/30/czy-majac-siedem-lat-bylbys-zadowolny-z-tego-kim-stales-sie-dzisiaj/
Reposted frompanikea panikea viaahora ahora
20:29
Reposted fromgruetze gruetze viafelicka felicka
20:29
6094 1637
that'll be enough for now, young lady pup
Reposted fromteijakool teijakool viafutureiscoming futureiscoming
20:29
3988 1d3d 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
20:29
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viaahora ahora
20:29
20:29
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiammistake iammistake
20:29
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viadreamadream dreamadream
20:29
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viadreamadream dreamadream
20:29
0258 f28d 500
Reposted frompiehus piehus viawombinka wombinka
20:28
20:28
8341 40e3 500
20:28
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaplugss plugss
20:27

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viaplugss plugss
20:27
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaplugss plugss
20:27
20:27
6110 f7fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:27
6117 e1cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:27
6122 68d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:27
6135 ae94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl