Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

16:15
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viaataga ataga
16:14
16:14
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
16:14
16:14
16:10
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viaMagoryan Magoryan
16:10
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
16:09
Cieszy mnie szczęście innych. Każdemu życzę jak najlepiej. Lubię patrzeć jak ludzie odnoszą sukcesy i realizują swe marzenia. Nie odczuwam z tego powodu zazdrości. Dzięki temu, mam poczucie wolności. Życie to nie rywalizacja.
— Autor nieznany
16:09
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaataga ataga
16:09
5946 5425 500
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viaMagoryan Magoryan
16:09
5273 8657
Reposted fromteijakool teijakool viaMagoryan Magoryan
16:09
8074 ffab 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMagoryan Magoryan
16:08
8666 97b3
Reposted fromzie zie viaMagoryan Magoryan
16:08
6297 fe5c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan
16:08
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaMagoryan Magoryan
16:08
2598 221e 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaMagoryan Magoryan
16:08
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaMagoryan Magoryan
16:08
8553 9e19 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawetryagain wetryagain
16:08
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viawetryagain wetryagain
16:08
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl