Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

17:48
7354 9adb
Reposted fromnowii nowii vianiezwykla niezwykla
17:47
7392 7bf5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiezwykla niezwykla
17:47
5797 a725 500
Reposted fromzciach zciach vianiezwykla niezwykla
17:47
2316 f3ef 500
Reposted fromtfu tfu vianiezwykla niezwykla
17:47
2974 a687 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiezwykla niezwykla
17:47
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo vianiezwykla niezwykla
17:47
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viaataga ataga
17:47
Mam prawo mówić, że widzę kłamstwo, tandetę, obciach. Prozac, botoks, alkohol - na tym jedziemy przaśnym ferrari w wyścigu po nieszczęście.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaataga ataga
17:47
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaataga ataga
17:47
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga
17:42
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaataga ataga
17:42
7982 7389 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga

September 13 2019

13:23
7111 b532
Reposted fromambiente ambiente via12czerwca 12czerwca
13:23
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
13:23
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viahereyes hereyes
13:23
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
13:23
8952 fb32 500
13:23
2517 113b
13:22
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaaleander aleander
13:22
4220 d529 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavacannes vacannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl