Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

13:53
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
13:51
8131 3f58
13:51
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
13:51
0733 fe58
13:51

November 19 2017

12:32
Reposted fromfriends friends viagreywolf greywolf
12:31
0123 3058 500
Reposted fromsavatage savatage viarosses rosses
11:23
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamysteryblackcat mysteryblackcat
11:23
11:19
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viathesmajl thesmajl
11:19
11:19
8985 dedb 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
11:18
0821 bd21 500

smhile:

have a lovely day! apply for my faves

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
11:18
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:18
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:17
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:17
6506 7524 500
Reposted fromfungi fungi viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:13

November 18 2017

10:56
08:21
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl