Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

17:00
17:00
3820 42e7
Reposted fromfronesis fronesis viafalkowska falkowska
16:52

Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.

— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viainvisible-twelve invisible-twelve
15:23
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaStayifyoulove Stayifyoulove
15:11
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Anna Gutowska-Adamczyk
Reposted bycytatycassiopeia89delicateeahuramazdamozaicznaindestructiableszyderabadgalmysteriousshadowmadadreambonejanglessiethauturienmy-lifezombiehunternot-good-enougheljott
15:07
9403 2cec
Reposted fromtulele tulele viazabka zabka
15:01
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
15:00
0505 09e6 500
Reposted fromelegy elegy viawarkocz warkocz
15:00
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
14:59
14:59
6735 5dbe 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawarkocz warkocz
14:59
9451 8b93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
14:58
8785 bfac
Reposted fromkilly killy viawarkocz warkocz
14:58
8533 96d4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawarkocz warkocz
14:57
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
14:57
0817 0a70
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viawarkocz warkocz
14:55
9420 4da3 500
14:55
2784 69c6
Reposted fromthinredline thinredline viawarkocz warkocz
13:43
13:43
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl