Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

18:14
7762 b2f2 500
"Chcę po prostu czuć Twoje ciało obok mojego. Całą, długą noc."
Reposted bycytatyiloveyoumadadreamxmissingxinconvinentideal
18:07
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted bycytatyonlyhopehighsoulavieemesoutesillyvanasohmydeerprzeblyskilapis-lazulicynamontwiceamkejtencoortonnotperfectgirltylkotobiejestemjedenkawainkaSkydelaniblameyouhopelandicdelicja8janealicejonesprzeciezwieszzeciekochaminconvinentidealigaannaohshitpleassureschwarzerwolfchleb-i-winojakbywokuniebazdzblolzawiloniedonaprawieniaRybciaaamichelangeloigulahoraryzyhultajiirritabilityniespokojna-duszapotrzaskpoomylonapodkrawatemtojestpojebane2comiendoliricalottibluebellcleriikoloryzacjayoxanybodyshitartbylittleainyourudgierdloveisnobigtruth
12:32
9224 c658

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viaplugss plugss
12:32
3029 236d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaplugss plugss
12:32
9159 a3a8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplugss plugss
12:32
0873 81d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
12:32
8750 2888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
12:32
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viawszystkodupa wszystkodupa
12:32
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa
12:31
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
12:31
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viawszystkodupa wszystkodupa
11:24
2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo
11:24
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viameem meem
11:20
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
11:20
9685 703e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajoannna joannna
11:20
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viajoannna joannna
11:20
0099 94ae
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
10:41
9522 0193 500
10:41
0454 2e34 500
Reposted fromwtfamidoinhere wtfamidoinhere viay-xcv-y y-xcv-y
10:41
8580 96c1 500
Reposted fromNanutka Nanutka viajasminnie jasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl