Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2018

08:45
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
08:45
7242 07c1 500
Reposted fromelles elles vianieobecnosc nieobecnosc
08:30
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
08:30
9041 c667 500
Statystyka... taka piękna...
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viapkz451 pkz451
08:20
8744 c9bb
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viapkz451 pkz451
08:20

December 17 2018

19:57
“ Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. ”
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromnatinat natinat vianieobecnosc nieobecnosc
19:56
19:56
6449 b7a9 500
19:56
Reposted fromnaich naich viaHypothermia Hypothermia
19:55
Reposted frompanimruk panimruk viapkz451 pkz451
19:54
5924 fffb 500
Reposted fromdeviate deviate viaHypothermia Hypothermia
19:54
9632 5eab
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viapkz451 pkz451
19:54
Reposted fromnaich naich viaHypothermia Hypothermia

December 16 2018

17:56
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viamuladhara muladhara
17:55
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
17:52
7242 07c1 500
Reposted fromelles elles vianieobecnosc nieobecnosc
17:52
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
17:52
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
17:51
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl