Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

09:53
9321 7dc0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
09:53
9334 25e3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
09:53

“Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.”

— -WordPorn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
09:53
9442 bb22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
09:52
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaataga ataga
09:52
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viaataga ataga
09:52
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaataga ataga
09:33
Czasem żeby pokonać potwora potrzeba innego potwora.
— Mumia
Reposted fromazazel azazel viaataga ataga
09:33
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viaataga ataga
09:33
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaataga ataga
09:33
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viatamarka tamarka
09:33
9818 f748
Reposted fromcalifornia-love california-love
09:32
9859 dedf 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
09:32
9873 a45e
Reposted fromcalifornia-love california-love
09:32
9885 d127 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
09:32
9889 f1e5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
09:32
09:32
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
09:32
09:32
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl