Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

19:11

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianiezwykla niezwykla
19:02
8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viapensieve pensieve
19:02
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viapensieve pensieve

May 18 2019

08:43
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustonebullet justonebullet
08:43
1697 0508 500
Reposted fromzciach zciach viamysweetheartt mysweetheartt
08:43
warszawa zoo.
08:43
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna

May 16 2019

19:17
7708 ccc5 500
Reposted fromnebthat nebthat
19:17
7878 3857 500
Reposted fromhormeza hormeza
19:15
Ludzi postrzegających siebie jako mniej wartościowych od innych, o zaniżonej lub nieustabilizowanej samoocenie, buduje przede wszystkim pozytywne zdanie innych na ich temat, jawnie okazywane im poparcie czy wyraźnie akcentowana serdeczność. Ich starania idą zatem w kierunku uzyskania od otoczenia aprobaty, na przykład przez nawiązywanie znajomości z osobami wyżej ulokowanymi w hierarchii społecznej, znaczącymi w swoim środowisku czy cieszącymi się dobrą opinią, ponieważ ich sympatia i poparcie mogą dodawać im znaczenia. Inną drogą podnoszenia własnej wartości może być poświęcanie się dla jakiejś osoby lub idei w nadziei, że takie postępowanie zostanie wynagrodzone szacunkiem, przychylnością, a nawet żywymi uczuciami. 
— Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka
19:15
way harder
Reposted fromcube cube viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:15
Problem z książkami polega na tym, że kiedyś się kończą. Uwodzą cię. Rozkładają przed tobą nogi i wciągają cię do środka. Wchodzisz w nie głęboko, zostawiając wszystko, co miałeś, zrywasz wszelkie więzy łączące cię ze światem i podoba ci się w nich, i już nie potrzebujesz więzów, rzeczy, i wtedy książka się kończy. Treść ulatuje. Przewracasz stronę, a tam nic nie ma.
— Caroline Kepnes
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaostatni ostatni
19:15
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:15
19:14
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:14
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:14
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:14
19:14
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
Reposted fromlovvie lovvie viawishyouwerehere wishyouwerehere
19:14
2933 1803
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl