Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

08:43
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential vialittlefool littlefool
08:43
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
08:43
Reposted frommrrru mrrru viawszystkodupa wszystkodupa
08:43
08:42
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viatwice twice
08:42
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve
08:41

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
08:41
08:41
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
08:41
08:40
3902 a854
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viate-quiero te-quiero
08:40
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
08:40
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal

February 21 2018

15:26
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
15:25
to jest dar, być dla kogoś tak ważną.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaphotoola photoola
15:25
7948 22de
Reposted frombudas budas viapiehus piehus
15:25
6623 dae8
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapiehus piehus
15:25
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viapiehus piehus
15:25
15:22
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl