Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

18:47
Nie wierzę, że jak ktoś hoduje bicepsy jak arbuzy to może mieć jeszcze mózg. Mózg? Pomiędzy takimi mięśniami? Musi wyglądać jak orzeszek. A mózg to najseksowniejszy męski organ. Prawdziwa tragedia to przystojny facet ale durny i bez poczucia humoru.
— Pani Maria Czubaszek, jak zwykle w punkt!
18:46
4845 17e9
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
18:46
8614 b045 500
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viaplugss plugss
18:46
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym.
— Amy Pond
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viaplugss plugss
18:46
7141 b4fe
Reposted fromdeadenddreams deadenddreams viaplugss plugss
18:46
4852 22da
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
15:23
15:23
15:23
15:22
4343 c033
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
15:22
4351 9307
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
15:22
4355 a1e9
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
15:22
4363 39c3
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
13:28
Teraz mówi, że możemy nadal się spotykać przy kawie lub herbacie, ale jak siedzieć przy stole z kobietą, z którą chciałoby się leżeć w łóżku? Cóż z tego, że proponuje mi przyjaźń? Żadna przyjaźń kobiety nie zastąpi mężczyźnie ściągania z niej majtek.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromobliviate obliviate
13:27
1133 3a34 500
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viacats cats
13:27
8282 3572
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viacats cats
12:10
12:10
1980 c05b 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viapl pl
11:12
1945 9f75
Reposted fromumorusana umorusana viaviolethill violethill
11:12
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan vialesbian lesbian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl