Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

17:44
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
17:42
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
17:42
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viagive--me--love give--me--love
17:42
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viagive--me--love give--me--love
17:42
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viascorpix scorpix
17:41
4008 6144 500
Rex Preston
Reposted frombajzel bajzel viascorpix scorpix
17:41
8401 2cfd 500

jamespopsys:

Overground by James Popsys / taken on iphone 6

I’m on instagram too!

17:41
0304 61d8 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viascorpix scorpix
17:41
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
17:40
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viascorpix scorpix
17:40
8204 d377

sheisstrangerthanfiction:

"You will fucking do your arts.  I will sit on you and stare at you, and you will do your arts." — Responsibility Owl.  

Reposted fromvoristrip voristrip viascorpix scorpix
17:40
0241 8594 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viascorpix scorpix
17:40
2768 c1b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
17:40
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
17:40
8263 5cba
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viascorpix scorpix
17:40
4590 9f0c
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viascorpix scorpix
17:40
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viascorpix scorpix
17:40
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viascorpix scorpix
17:40
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love
17:37
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl