Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

15:53
15:53
15:53
15:53
15:53
1616 8592
Reposted fromoutoflove outoflove viaawkwardx awkwardx
15:53
0276 6fa5

goldenstatefinest:

billyguitar78:

#Fun2 let’s do it  🎸

Waking up princess

Reposted fromamatore amatore viabeinthe beinthe
15:53
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky vialaluna laluna
15:53
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viaawkwardx awkwardx
15:52
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaawkwardx awkwardx
15:52
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialaluna laluna
15:52
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
15:52
8133 85d2
15:52
1222 49f1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabealobster bealobster
15:51
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes vialaluna laluna
15:51
15:51
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless vialaluna laluna
15:51
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viamikrokosmos mikrokosmos
15:51
0307 3137
Reposted frompaatison paatison vialaluna laluna
15:51
3118 08e3
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
15:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl