Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

14:41
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
12:22
5623 fb8b
Reposted fromnaivetangerine naivetangerine viayourhabit yourhabit
12:22

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialily24 lily24
12:20
Prawda jest taka, że ludzie, których spotykasz na swej drodze, będą traktować cię identycznie, jak ty traktujesz samą siebie.
— Miranda Kerr
12:13
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viapensieve pensieve
10:11
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viameem meem
10:11
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viameem meem
10:11
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viameem meem
10:09
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
10:09
Reposted fromnewgirl newgirl viakatastrofo katastrofo
10:08
4705 0e8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
10:08
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viatwice twice
10:08
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viatwice twice
10:07
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwice twice
10:07
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viatwice twice
10:07
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viatwice twice
10:06
• coffee&tea •:
Reposted fromciarka ciarka viatwice twice
10:06

Reposted fromhairinmy hairinmy viameem meem
10:06
2637 3d9e 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viameem meem

February 25 2017

20:28
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl