Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

10:55
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viajemkartofle jemkartofle
10:54
2525 9392 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
10:53
2555 0e7b
Reposted fromtfu tfu
10:53
10:53
1867 8414
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viainto-black into-black
10:53
Wycofałem się z pomysłu, bo w sumie nie do końca było wiadomo, kto ma spierdalać.
— Rafał Kwiatkowski o ówczesnym zamiarze nazwania płyty własnego zespołu PRL tytułem "Spierdalaj". Stanęło na "Zła wiadomość". "Ma celę i cel", Polityka 11/13
Reposted from1923 1923 viablaugranaaa blaugranaaa
10:50
10:50
2391 80e5 500
Reposted fromzciach zciach viablaugranaaa blaugranaaa
10:50
10:49
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablaugranaaa blaugranaaa
09:13
09:13
Często zadaję sobie pytanie, które z tych dzieciaków za 20 – 30 lat będą lepiej przystosowane do otaczającego świata, rynku pracy i specyfiki biznesu w XXI wieku. Czy te, których odciąga się od komputera, czy te, dla których gra w trzydzieści gier naraz nie stanowi najmniejszego problemu. I powiem szczerze: nie mam na to dobrej odpowiedzi.
— Lawrence Lessig, "Ograniczając prawa autorskie, uwolnimy kreatywność", Forsal.pl, 24.09.11
Reposted from1923 1923 viaOnly2you Only2you
07:49
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
07:48
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viadejno dejno
07:48
2100 de22 500
07:47
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolewka olewka

February 21 2019

16:26
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viamolotovcupcake molotovcupcake
16:16
0625 1ee8 500
Reposted fromFero Fero viafranklymydear franklymydear
16:15
Reposted fromoll oll viacharlotte99 charlotte99
16:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl