Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

20:31
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viaakysz akysz
20:31
20:31
3389 f21c 500
Reposted frombrumous brumous viaakysz akysz
20:31
6951 9f22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
20:30
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viacoeurdecaffe coeurdecaffe
20:30
4493 5050
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
20:30
3061 296c
Reposted frombrumous brumous viaakysz akysz
20:30
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viabanshe banshe
20:30
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
20:30

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapkz451 pkz451
20:30
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaelentarie elentarie
20:25
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapkz451 pkz451
20:25
2657 b8d3 500
20:24
9363 ab61 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapkz451 pkz451
20:24
Reposted fromgruetze gruetze viaZircon Zircon
20:24
Reposted fromjasminum jasminum viaZircon Zircon
20:24
3389 f21c 500
Reposted frombrumous brumous viacoeurina coeurina
20:23
1160 7892
Reposted fromesthrelle esthrelle viabanshe banshe
20:23
6431 a62d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabanshe banshe
20:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl