Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

14:39
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult

April 17 2018

13:19
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
13:19
8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaostatni ostatni
13:15
Reposted fromgruetze gruetze viaMagoryan Magoryan
13:14
5484 f2bd 500
13:14
8732 06c4
13:14
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viadesperateee desperateee
13:14
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viadesperateee desperateee
13:13
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunmadebeds unmadebeds
13:12
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
13:09
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaunmadebeds unmadebeds
13:09
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaunmadebeds unmadebeds
13:08
Reposted fromolewka olewka viadejno dejno
13:08
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viadejno dejno

April 16 2018

19:08
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianokturnal nokturnal
19:08
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaplugss plugss
19:07
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaedenpath edenpath
19:07
8095 ec30
Reposted fromnacpialke nacpialke viaedenpath edenpath
19:07
3521 58a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaedenpath edenpath
19:07
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaedenpath edenpath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl