Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

18:05
Reposted fromnokturnal nokturnal viaoblivious oblivious
13:43
8512 8fd0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaprzytulanki przytulanki
13:43
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSapereAude SapereAude
13:43
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaSapereAude SapereAude
13:43
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSapereAude SapereAude
13:43
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSapereAude SapereAude
13:37
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaSapereAude SapereAude
13:36
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
13:36
7654 98d5
Reposted fromtheolicious theolicious viaoblivious oblivious
13:36
2727 a655
Reposted fromfarba farba viaoblivious oblivious
13:36
3866 9171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13:36
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13:36
5565 8f20
11:07
4969 b1ee 500
08:52
1294 1e09 500

itzthebutz:

Has this been done yet?

08:52
08:52
Reposted fromFlau Flau viakalbien kalbien
08:52
8023 465f

Too much satisfaction in one gif

08:49
6253 686b
08:44
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl